Extinció contractual per voluntat del treballador a causa d’una reducció del salari.

Segons estableix el precepte normatiu 41 ET, existeix la possibilitat que el treballador sol·liciti l’extinció de la relació laboral amb dret a una indemnització de 20 dies per any treballat, en els casos de MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES CONDICIONS DE TREBALL. Per poder sol·licitar aquesta extinció del contracte de treball indemnitzable, deuen concórrer dos requisits:…

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA EN EL LLOC DE TREBALL

Es tracta d’una qüestió cada vegada més habitual en les empreses. Els motius per col·locar les càmeres de videovigilància en el lloc de treball són múltiples, no obstant això, el més habitual és per evitar certes irregularitats que s’hagin pogut produir. Un tema molt habitual en els tribunals, és si les imatges que pugui captar…

ÉS EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIÀ UNA MALALTIA PROFESSIONAL?

En el present article, parlarem de la Síndrome del Túnel Carpià, i la possibilitat que sigui reconeguda com una malaltia professional. La malaltia del Síndrome del Túnel Carpià es produeix per la comprensió del nervi mitjà de la munyeca, en aquells treballs en els quals es produeixin moviments extrems de hiperflexión i de hiperextensión o…