Aquesta pàgina és propietat de D. Albert Garcia Sanahuja, Graduat Social de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona número 4942, amb domicili professional situ en el Carrer Nou de Sant Pere, núm. 1, 1r, 1ª de 08221-Terrassa (Barcelona) , amb Document Nacional de Identitat número 45.880.667-Z.

Tots els continguts, textos, imatges i codis fonts són de la nostra propietat o de tercers als que s’han adquirit els seus drets d’explotació i, per tant, estan protegits pel drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

En virtut de lo establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens proporcionin a traves de la present pagina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds de informació, així com remetre-li informació referent als nostres serveis, inclús per  mitjans electrònics. En qualsevol cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei dirigint-se a AGS GRADUADOS, en el Carrer Nou de Sant Pere número 1, 1r, 1a de 08221-Terrassa, adjuntant una còpia del seu DNI o a través de correu electrònic info@agsgraduados.es