AGS GRADUADOS té un llarg historial de casos que han aconseguit el seu objectiu, gràcies als nostres serveis.

Revisa els nostres casos i veuràs que fent les coses bé, sempre es pot aconseguir una millora.

ADMINISTRATIVA

Revisió de Grau Incapacitat Permanent.

Treballadora que acudeix al nostre despatx sent beneficiària d’una Incapacitat Permanent en grau de Total.

Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu en justificar una agreujament de les seves patologies, aconseguint una Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

INCONTINÈNCIA FECAL CRÒNICA.

TÈCNIC DE INFERMERIA

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

Acudeix recomanada al nostre despatx professional a fi de valorar si pot sol·licitar una incapacitat permanent a causa dels seus problemes psiquiàtrics.

Després de diverses negatives per part d’altres despatxos professionals en entendre que el cas no era viable per no haver treballat prou com per tenir dret a una pensió per IP, aconseguim finalment una Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

TRASTORN ANSIÓS-DEPRESSIU AMB RETARD MENTAL MODERAT

TRANSPORTISTA/REPARTIDOR

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

El treballador acudeix al nostre despatx després de diversos anys volent allargar la seva vida laboral malgrat els seus problemes de salut, però, arribat el moment, va haver d’agafar la baixa sent assessorat des del primer moment fins a aconseguir una Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball amb el següent diagnòstic per part del ICAM.

EPOC (MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA) GREU

ADMINISTRATIVA

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

Treballadora que acudeix al nostre despatx professional per problemes tant laborals com de Seguretat Social.

Aconseguim solucionar els seus problemes amb l’empresa, doncs arriba a percebre tant la indemnització com la liquidació corresponent a un acomiadament improcedent, així com posteriorment una Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball derivada de malaltia comuna amb el següent diagnòstic per part del ICAM.

INCONTINÈNCIA FECAL CRÒNICA

AUTÒNOM

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

Treballador que acudeix al nostre despatx professional per haver estat donat d’alta per part de la seva mútua. No solament aconseguim revertir la situació, retornant-ho a la situació de baixa, sinó que finalment aconseguim una incapacitat permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball derivada de contingències comunes amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

TRANSTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT.

ENCOFRADOR

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

Després de 12 mesos de baixa l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va resoldre donar-li l’alta mèdica. Aconseguim deixar sense efecte l’alta mèdica i fins i tot una IPT (Incapacitat Permanent en grau de Total) per a la seva professió habitual de encofrador amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

ESTENOSIS FORAMIDAL BILATERAL.

LAMPISTA

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent.

Treballador que acudeix al nostre despatx després d’estar cobrant des de fa varis anys el subsidi per desocupació, doncs no podia aconseguir treball a causa dels seus problemes de salut. Tenia un 55% de discapacitat pel que tampoc podia accedir a una pensió no contributiva per invalidesa, de manera que estudiem el cas, i, finalment va tenir cabuda en un procediment de Incapacitat Permanent davant la Seguretat Social, i després d’1 mes i mig de preparació, aconseguim la Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball derivada de contingències comuns amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

EPOC MODERAT ( MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA)

RECEPCIONISTA

Sol·licitud inicial Incapacitat Permanent

Treballadora que acudeix al nostre despatx professional estant de baixa. Acudeix amb la finalitat de valorar la possibilitat d’aconseguir una pensió per Incapacitat Permanent, atenent a la no millora fins i tot estan de baixa. Valorem el cas, esperem varis mesos fins a tenir bona documentació mèdica, i, per fi després de 12 mesos de baixa li proposen una alta amb proposta i finalment li concedeixen una Incapacitat Permanent en grau d’Absoluta per a tot tipus de treball derivada de malaltia comuna i amb el següent diagnòstic per part del ICAM:

TLP (TRANSTORN LIMIT DE LA PERSONALITAT)

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT
PEÓ DE LA CONSTRCCIÓ

Treballador que acudeix al nostre despatx a causa d’un accident no laboral, el qual li va causar limitacions a l’hora de trobar treball.
Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual amb el següent diagnòstic per part del ICAMS:

FX EXTREM DISTAL RADIO DRET, FX CUPULA ASTRALAGO DRET, AMB LIMITACIONS FUNCIONALS.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT
PEÓ DE LA CONSTRCCIÓ

Treballador que acudeix al nostre despatx a causa d’una malaltia degenerativa a nivell lumbar, que li causava limitacions a l’hora de cumplir amb les seves obligacions a la feina.

Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual amb el següent diagnòstic per part del ICAMS:

HERNIA DISCAL L4-L5.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT
OPERÀRIA DE LINIA

Treballadora que acudeix al nostre despatx a causa d’un càncer de mama, el qual li limita per a la seva professió d’operària de linia, en trobar-se limitada pel que a moviments repetitius i càrrega de pesos es refereix.
Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual amb el següent diagnòstic per part del ICAM:
CARCINOMA MAMA RECIDIVADO.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT

OPERÀRIA ARTS GRÀFIQUES

Treballadora que acudeix al nostre despatx a causa d’una malaltia degenerativa a nivell cervical, i, després de denegar-li la pensió en via administrativa presentem demanda amb sentència al nostre favor.

Després de diversos mesos de treball vam aconseguir l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual amb el següent diagnòstic per part de l’ICAM:

ARTRODESIS C3-C4 AMB LIMITACIÓ EN L’ACUALITAT.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT
FORNER

Treballador que acudeix al nostre despatx a causa de problemes de respiració.
Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau d’ABSOLUTA per a tot tipus de treball amb el següent diagnòstic per part del ICAM:
MPOC AMB EMFISEMA PULMONAR A GRAU MODERAT.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT

OFICIAL DE 2ª

Treballador que acudeix al nostre despatx a causa d’una malaltia pulmonar que li impedeix trobar un lloc de treball tenint en compte la seva professió habitual d’Oficial de 2ª.

Després de diversos mesos de treball vam aconseguir l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual amb el següent diagnòstic per part de l’ICAM:

EPOC AMB DISNEA A PETITS ESFORÇOS.

SOL·LICITUD INICIAL INCAPACITAT PERMANENT
NETEJADOR

Treballador que acudeix al nostre despatx amb el següent diagnostico fibromialgia..
Després de diversos mesos de treball aconseguim l’objectiu d’aconseguir una incapacitat permanent en grau de TOTAL per a la seva professió habitual  amb el següent diagnòstic per part del ICAM:
FIBROMIALGIA AMB LIMITACIÓ FUNCINAL EN TRACTAMENT PRIMER DIT DEL PEU DCHO.

JUBILACIÓ NO CONTRIBUTIVA

Acudeix al despatx professional a fi d’assessorar-se de si pot o no jubilar-se donat que ha complert 65 anys, és de nacionalitat Grega, hi ha cotitzat part de la seva vida laboral a Espanya i una altra part a Grècia. Finalment, després de la impossibilitat d’accedir a la jubilació ordinària en la seva modalitat contributiva ni tan sols de reglaments comunitaris ni de convenis bilaterals, li vam proposar la possibilitat d’accedir a una jubilació no contributiva.

Actualment percep la pensió de jubilació no contributiva.

JUBILACIÓ NO CONTRIBUTIVA

Acudeix al despatx professional a fi d’assessorar-se de si pot o no jubilar-se donat que ha complert 65 anys i és de nacionalitat Cubana. Després d’observar i calcular que no reuneix amb els requisits exigits per accedir a la jubilació en la seva modalitat contributiva valorem l’opció de sol·licitar una jubilació no contributiva, i, després d’haver-la sol·licitat dues vegades particularment, aconseguim identificar i corregir l’error, motiu pel qual no els acceptaven la pensió, fins aconseguir-la.

Actualment percep la pensió de jubilació no contributiva.