NO PUC GAUDIR DE LES VACANCES, ESTIC DE BAIXA

Com bé sabreu, segons estableix el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el període de vacances anuals retribuïdes NO pot ser compensat econòmicament, excepte en els casos de finalització de la relació laboral sense abans haver gaudit de les vacances generades. Però, què passa si ens trobem amb la tessitura de què un treballador li coincideix…

Com sol•licitar l’incapacitat permanent

És cert que desgraciadament hi ha moltes persones que en l’actualitat sol·liciten una incapacitat permanent, ja que no poden treballar a causa de les seves patologies o que no troben treball a causa de les seves limitacions. És per això que en el present article pretenem resumir els passos a seguir per a sol·licitar una incapacitat permanent. El primer pas i el més important…