EL MILLOR MOMENT PER JUBILAR-TE

En l’actualitat, a causa de la crisi econòmica, la inestabilitat laboral brilla per la seva absència. Són molts els casos en els quals treballadors majors de 50 anys perden el seu lloc de treball. Davant de tal situació d’incertesa, els treballadors comencen a preocupar-se, com és lògic, de la pensió de jubilació, plantejant-se en moltes…

NO PUC GAUDIR DE LES VACANCES, ESTIC DE BAIXA

Com bé sabreu, segons estableix el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el període de vacances anuals retribuïdes NO pot ser compensat econòmicament, excepte en els casos de finalització de la relació laboral sense abans haver gaudit de les vacances generades. Però, què passa si ens trobem amb la tessitura de què un treballador li coincideix…