“AGS GRADUADOS és la continuació del despatx professional d’advocats laboralistes fundat per María Teresa Sanahuja Viñes.”

Després de varis anys d’interrupció i de petites reformes, Albert Garcia Sanahuja, va reprendre el que havia estat fins aleshores el despatx d’advocats laboralistes familiar caracteritzat per un estudi individualitzat i una gestió integral, sense renunciar a un tracte proper i personal.

Les característiques mencionades anteriorment persisteixen en AGS GRADUADOS.
La diferencia radica en un enfocament novador, aportant solucions adaptades a les circumstancies actuals com no pot se d’una altre manera atenent als nous conflictes laborals. Tot això dirigit per Albert Garcia Sanahuja, Graduat Social nº 4942 del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.